Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
Seminarium w Niemczech…
minW dniach 14-20 sierpnia 2016 nauczycielki języka niemieckiego Kamilla Strzeszyna i Joanna Morawska uczestniczyły w seminarium doskonalącym w Niemczech. Kurs został zorganizowany przez Międzynarodowy Instytut Komunikacji w Dusseldorfie. Udzial nauczycielek w seminarium "Methodentraining in der Unterrichtspraxis Deutsch als Fremdsprache" był finansowany w ramach programu Erazmus +. Zajecia odbywały się codziennie od 9.00 do 17.15. Tematyka zajęć była ściśle związana z metodami nauczania języka niemieckiego jako języka obcego. W seminarium wzięło udział 17 nauczycieli z Węgier, z Hiszpanii, z Francji, z Chin oraz z Malezji i Grecji. Podczas zajęć warsztatowych nauczyciele zostali zapoznani z ciekawymi propozycjami prowadzenia lekcji. Oprócz wykładów i metodyki praktycznej nauczyciele hospitowali lekcje prowadzone dla obcokrajowców przez pracowników instytutu. Zajęcia prowadzone były na różnych poziomach A1 i A2 oraz B1 i B2. Udział w seminarium w instytucie IIK zaowocował zdobyciem doświadczeń oraz nawiązaniem nowych kontaktów z nauczycielami ze szkół europejskich.

Do wiadomości podała Joanna Morawska

 
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny
min_1Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zgromadzeni na boisku mieli okazję zobaczyć program artystyczny przygotowany przez klasę IILO pod opieką mgr Alicji Borowczyk - Szymanek. Swoją obecnością ceremonię uświetnili: p. Krzysztof Nowak – członek Zarządu Powiatu w Kłobucku oraz proboszcz Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Kłobucku – ks. Grzegorz Banasiak. W swoim przemówieniu dyrektor Anna Nowicka wskazała najważniejsze zadania stojące przed szkołą w najbliższych miesiącach, powitała pierwszoklasistów, wyrażając nadzieję, że wybrana szkoła spełni ich oczekiwania. Nowi uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego podkreślił zaangażowanie kadry pedagogicznej ZS Nr1 w pracę z młodzieżą, podejmowanie przez szkołę działań służących wszechstronnemu rozwojowi osobowemu każdego ucznia oraz skierowali życzenia owocnej pracy do społeczności szkolnej. Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.

Do wiadomości podała p. A. Borowczyk-Szymanek

 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz