Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   

Wrocławski Salon MaturzystówW dniu 22 września 2017 r. uczniowie klas maturalnych (III LO, IV TM/TP, IV TB/TI, IV TF/TŻ) udali się na Wrocławski Salon Maturzystów, który odbył się na Politechnice Wrocławskiej w Centrum Kongresowym.

Uczestniczyli oni w następujących spotkaniach z ekspertami OKE we Wrocławiu:
1. O sposobach przygotowania się do obowiązkowej matury z matematyki (prowadzący – Mieczysław Fałat);
2. Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego? (prowadzący – Małgorzata Kosińska-Pułka);
3. Matura z języka obcego – czyli egzamin z porozumiewania się w języku obcym (prowadzące: Agnieszka Sibiga i Małgorzata Wieruszewska).

Podczas wykładów omówione zostały zasady zdawania matury z przedmiotów obowiązkowych. Ponadto w trakcie trwania Salonu Maturzystów czynne były stoiska uczelniane, na których maturzyści zdobyli informacje o wymaganiach rekrutacyjnych oraz ofercie studiów. Każdy z uczniów otrzymał bezpłatny egzemplarz Informatora dla maturzystów 2018 (po wypełnieniu ankiety maturzysty).

Tegoroczna edycja salonu była jedenastą z kolei i jak dotychczas odbywała się w ośrodkach akademickich w całej Polsce. Organizatorem wyjazdu była mgr Małgorzata Rokosa. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: mgr Marzena Nowak, mgr Bernardyna Leszczyńska. Komplet informacji na temat matury uzyskanych od ekspertów okręgowej komisji egzaminacyjnej i wymagań rekrutacyjnych pozwoli maturzystom odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.

Wrocławski Salon Maturzystów

 

Wrocławski Salon Maturzystów

Do wiadomości podała Małgorzata Rokosa

 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz