Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   

Nasi nauczyciele

Pedagodzy szkolni
mgr Monika Zych, mgr Sztyk - Luberda Anna

Język polski
mgr Dorota Chalińska, mgr Dorota Cybulska, mgr Agnieszka Detka,
mgr Ilona Dobringer - Jaworska, mgr Małgorzata Rokosa, mgr Małgorzata Śliwa,
mgr Beata Zbrońska


Język angielski
mgr Małgorzata Cięciwa - Król, mgr Karina Hutna, mgr Anna Nowicka,
mgr Katarzyna Stefaniak, mgr Katarzyna Szymczyńska, mgr MagdalenaTrzepizur, mgr Zofia Wysocka 
 


Język niemiecki
mgr Anna Kasprzak, mgr Joanna Morawska,
mgr Kamila Strzeszyna 

Język francuski
mgr Olga Biernacka

Matematyka

mgr Beata Dobrowolska, mgr Katarzyna Mrowiec, mgr Musialik Katarzyna,
mgr
Marzena Nowak, mgr Ewa Piguła, mgr Trzepizur Bożena 

Fizyka
mgr Małgorzata Cieślak - Bieleninik, mgr Mariusz Michalak


Chemia
mgr Aleksandra Mikołajewska, mgr Beata Pluta, mgr Anna Nowicka
 


Geografia
mgr Janusz Mońka, mgr Bernardyna Leszczyńska, mgr Nowak Marek

Historia
mgr Bernardyna Leszczyńska, mgr Wojciech Grzybowski, mgr Nowak Marek, mgr Wiktoria Wilk

Wiedza o społeczeństwie

mgr Wojciech Grzybowski, mgr Nowak Marek, mgr Wiktoria Wilk

Wychowanie fizyczne
mgr Alicja Borowczyk - Szymanek, mgr Piotr Borowski, mgr Grzegorz Garbaciak, mgr  Michał Kalke, mgr Witold Morawski, mgr Mariusz Nicia, mgr Michał Szczypior,
mgr Dorota Szymczyńska 
  

Biologia
mgr Agnieszka Nowicka, mgr inż. Lidia Ochocka

Przedmioty informatyczne

mgr Cezary Michalski, mgr inż. Marzena Bąk, mgr inż. Iwona Rykała

Katecheza
dr Artur Dąbrowski, mgr Anita Ziomko - Nowak

Przedmioty zawodowe

mgr Urszula Borowska, mgr Olga Biernacka, mgr Krystyna Dębska,
mgr Anna Górka - Ziental, mgr inż. Anna Jędryszczak, mgr Iwona Szczepaniak, mgr Wioletta Szlązak, mgr Mirosław Cebula, mgr inż Mirosław Dura,
inż Andrzej Kaczmarek,  mgr inż. Justyna Jelonek, mgr inż. Włodzimierz Nicpoń,
mgr inż. Jacek Rudzki, mgr inż. Anna Wiśnik, mgr inż. Kazimierz Zawada,
mgr inż. Marek Zielonka, mgr inż. Kamila Bogacz-Bugaj, mgr inż. Marek Nogaj,
mgr inż. Anna Matyja, mgr Magdalena Klimaszewska, mgr Zofia Zimmermann, mgr Grzegorz Biernacki, mgr inż. Mariusz Desperak

Nauczyciele bibliotekarze
mgr Agnieszka Detka, mgr Małgorzata Rokosa, mgr Beata Pluta

Praktyczna nauka zawodu
mgr Grzegorz Biernacki, mgr inż. Krzysztof Tomala, mgr inż. Gloc Iwona,
mgr inż. Piotr Kurasiński, Wojciech Malina, Marek Pawłowski, Kocik Adam,
Marcin Lamik, mgr inż. Paweł Wróblewski, Olga Kwiatkowska, Katarzyna Zając,
mgr Magdalena Klimaszewska, mgr Zofia Zimmermann,
mgr inż. Teresa Polis, mgr inż. Magdalena Polis,

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Laura Paludkiewicz, mgr Anita Ziomko-Nowak

WDŻ
mgr Laura Paludkiewicz, mgr Joanna Zmora

Edukacja ogólnopolicyjna
mgr Anita Ziomko-Nowak, mgr Michał Kalke, mgr Wiktoria Wilk,
aspirant mgr Alina Borkowska

Świetlica
mgr Joanna Zmora, mgr Marta Wawrońska-Koch
 
 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz