Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   

PRACOWNIE KOMPUTEROWE »»

Z historii komputerów w naszej szkole

W tytule liczba mnoga podana jest nieprzypadkowo - mamy obecnie trzy pracownie komputerowe. Dwie najnowsze (sala 25 i 102) pochodzą z ubiegłego roku - system SBS dostarczany szkołom w ramach projektu MEN. Trzecia pracownia(sala 103) to również SBS otrzymany w ramach projektu MEN z roku 2005.
W naszej szkole z komputerami zaczęliśmy dość dawno, bo już w 1986 roku. Pierwsze zakupy mikrokomputerów do pracowni 102 miały miejsce 21 października 1986 roku. Wówczas zakupiono ZX SPECTRUM oraz jedna sztukę ZX81. Były to komputery ośmiobitowe. ZX SPECTRUM miał 48kB RAM-u, a w 16kB ROM-u zapisany był na stałe BASIC SPECTRUM. Jako pamięci masowej używano kasety magnetofonowej z magnetofonem. SPECTRUM występował w dwu odmianach - z klawiaturą gumową i klawiatura twardą (SPECTRUM +).
Dzięki pracom dyplomowym absolwentów technikum roku szk. 1986/87, powstała mała (obecnie to klasa z nr. 18) pracownia z sześcioma stanowiskami komputerowymi z ZX SPECTUM+(5 sztuk), ZX SPECTRUM (1 sztuka) i QL Sinclair( 1 sztuka). 1 września 1987 roku pracownia (pracowieńka) była gotowa do tego, by w niej prowadzić zajęcia. Przy jednym komputerku zasiadywało dwóch uczniów, a na lekcjach bawiono się i uczono (LOGO Spectrum), zgodnie zresztą z ówcześnie obowiązującym programem z elementów informatyki.
W tej maleńkiej pracowni prowadzono zajęcia do roku szk. 1992/1993. Wtedy szkoła zdecydowała się na zakup dziesięciu komputerów IBM PC. Były to w większości maszyny trzeciej generacji 386SX z RAM-em 2 MB i monitorami mono.

W sali 102

Pracownia komputerowa z nowymi komputerami znalazła swoje miejsce w sali 102. W roku szkolnym 1993/94 gospodarzami tej pracowni zostali uczniowie klasy I TBM. Uczniowie I TBM rozpoczęli naukę na nowo otwartym kierunku technika budowy maszyn z rozszerzoną informatyką. Byli więc jak najbardziej uprawnionymi do opieki nad tą pracownią. 1 września 1993 roku w naszej szkole, w pracowni 102, rozpoczęto nauczanie nowego przedmiotu ‾elementów informatyki※. Uczono oczywiście DOS-a i Nortona. Z edytorów tekstu - TAG-a. W pierwszej klasie technikum budowy maszyn wprowadzono naukę rysunku technicznego na komputerze. Zakupiono program typu CAD - RoboCAD w wersji edukacyjnej znany pod nazwą RoboCADET. To był (jest) świetny program, bo łatwy do uczenia się, zachęcający wręcz do tego, by rysować na komputerze. W drugiej klasie technikum roku szk. 94/95 pani profesor Anna Woźniak prowadziła zajęcia rysunku technicznego na komputerach, posługując się RoboCAD-em.
W roku szkolnym 1994/95 na komputerach zainstalowano Windows 3.1 PL, co jednak przy 2 MB RAM-u było dość uciążliwe. Dopiero rozszerzenie pamięci do 4 MB (1995) pozwoliło na dość swobodne używanie Word-a 2.0. Nadejście Windows 95 wymusiło zmiany płyt głównych w jednostkach centralnych. Częściowo były to płyty 486 DX, a w większej ilości w 1998 roku zakupiono płyty Atlantis z procesorami Cyrix 100 MHz i pamięcią 16 MB. Na tym sprzęcie nie było problemów z Windows 95.

PRACOWNIE KOMPUTEROWE - wyposażenie
 -pracownia 25 - system SBS(wiosna 2008) dostarczany szkołom w ramach projektu MEN
 -pracownia 101 - system SBS(jesień 2006) dostarczany szkołom w ramach projektu MEN
 -pracownia 102 - system SBS(wiosna 2008) dostarczany szkołom w ramach projektu MEN

PRACOWNIE KOMPUTEROWE - opiekunowie
Pracownia 25: mgr Cezary Michalski
Pracownia 102: mgr inż. Marzena Bąk
Pracownia 103: mgr inż. Iwona Rykała

 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz