Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
PRACOWNIA CNC »»
W tej pracowni, a to jest nasza chluba, nie ma co ukrywać, można się nauczyć obsługiwać tokarkę sterowaną komputerem. Nie tylko tokarkę-również frezarkę, bo takie mamy w tej pracowni obrabiarki. Obie te obrabiarki są maszynami dydaktycznymi a oznacza to, że są przeznaczone do nauczania przyszłych operatorów obrabiarek sterowanych komputerem.

W tej pracowni można i to jest konieczność, jeśli chce się być się operatorem obrabiarek CNC, nauczyć się rysować na komputerze. Ta umiejętność rysowania odbiega znacznie od ulubionego przez wielu bazgrania w programie Paint. Jest to poważna umiejętność tworzenia rysunków dwu(2D) i trójwymiarowych(3D). Uczymy posługiwać się programami grafiki typu CAD-AutoCAD i Solid Edge. To nie są programy trudne do opanowania, choć powstają na nich skomplikowane rysunki.

I wreszcie-w pracowni CNC uczy się również posługiwania się jednym z programów rodziny CAM-programem EdgeCAM. Rozwinięcie skrótów CAD, CAM czy CNC to już sporo mówi, ale EdgeCAM to taki program do rysowania, przy pomocy którego nie tylko narysujemy np. guzik w trzech wymiarach, ale również napiszemy poprawny program(kod NC) dla obrabiarki, która wyrzeźbi ten guzik.

W pracowni CNC uczymy więc nie tylko obsługi obrabiarek sterowanych komputerem, ale również uczymy wszystkiego tego, co jest niezbędne do napisania poprawnego programu dla obrabiarki.

CNC? Computer Numerical Control. W miarę sensownym tłumaczeniu oznacza to komputerowe sterowanie numeryczne i zwykle termin CNC używany jest w odniesieniu do obróbki materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń takich jak frezarki czy tokarki oraz wielu innych.

Pracownia CNC? Pracownia z obrabiarkami sterowanymi komputerem. Uczymy się je obsługiwać i pisać dla nich programy.

Czytaj o CNC na witrynie poświęconej CNC »».

  PRACOWNIA CNC - wyposażenie

  • tokarka dydaktyczna EMCO Concept Turn 55
  • frezarka dydaktyczna EMCO Concept Mill 55
  • 15 pulpitów sterowniczych do nauki programowania i obsługi obrabiarek pracujących pod kontrolą sterownika SINUMERIK 840D
  • projektor multimedialny
  • pakiet oprogramowania wielostanowiskowego CAD/CAM, Solid Edge, EdgeCam
  • 15 stanowisk komputerowych sprzężonych z pulpitami sterowniczymi
  • serwer sieciowy
  PRACOWNIA CNC - opiekunowie

mgr Mirosław Cebula, mgr inż. Jacek Rudzki

 
 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz