Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
PRACOWNIA ŻYWIENIA »»
Pracownia żywienia - to tu uczniowie klas o profilu gastronomicznym zgłębiają tajniki sporządzania prostych jak i wykwintnych potraw i napojów. Jest to pracownia nowoczesna, dobrze wyposażona, pozwalająca na pełną realizację tematyki praktycznej nauki zawodu. Uczniowie nie tylko przygotowują różnego rodzaju posiłki, lecz uczą się zasad nakrywania stołów, wykonywania elementów dekoracyjnych oraz obsługi konsumenta. Każde zajęcia kończą się degustacją przygotowanych potraw przy pięknie nakrytym stole.
Pracownia żywienia posiada upoważnienie dyrektora OKE ( akredytację ) do organizacji i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie - Kucharz małej gastronomii.

PRACOWNIA ŻYWIENIA - wyposażenie
  • osiem stanowisk uczniowskich - kuchnie elektryczne
  • naczynia, maszyny i urządzenia do przygotowywania potraw
  • zastawa i bielizna stołowa
  • sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne
PRACOWNIA ŻYWIENIA - opiekunowie

mgr inż. Paweł Wróblewski, mgr Iwona Gloc
 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz