Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 1 września 2016
2. Zimowa przerwa świąteczna  23-31 grudnia 2016
3. Ferie zimowe 16-29 stycznia 2017
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych w szkółach ponadgimnazjalnych
28 kwietnia 2017
6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej
- część ustna
  - języki obce nowożytne
  - język polski
- część pisemna

4-26.05.2017(std.wym.)
8-20.05.2017(podst.pr)

4-19.05.2017
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- etap pisemny 
- etap praktyczny:
   - dla absolwentów techników
12 czerwca 2017

13 czerwca 2017

8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- część pisemna

-część praktyczna:

12 stycznia 2017
20 czerwca 2017

9 stycznia 2017(moduł D)
16 stycznia-23 lutego
(moduły W, WK, DK)
26 czerwca 2017(moduł D)
16 czerwca-8 lipca 2017 (moduły W, WK, DK)
9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki i jęz.obcego nowożytnego

- egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
4, 5, 8 maja 2017

20 czerwca 2017
10. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych
14 października 2016
31 października 2016
10 lutego 2017
2 maja 2017
16 czerwca 2017
11. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
 23 czerwca 2017
12. Ferie letnie  24.06-31.08.2017
 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz