Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   

Na językach...

NR 1 - X / XI / 2007
SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. Ze świata bajek
II. Weisst du, dass... Czy wiesz, że...
III. Feiertage
Język angielski
I. Ze świata bajek
II. Biography

NR 2 - I / II / 2008
SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. O Bożym Narodzeniu...
II. Czy wiesz, że... - Weißt / Weisst* du, dass...
III. Gramatyka - Rodzajnik
IV. Zwroty codziennego użytku
Język angielski
I. O Bożym Narodzeniu...
II. Czy wiesz, że...Kilka ciekawych detali o świecie
III. Gramatyka - Czasowniki modalne
IV. Test

Nr 3 - III / V / 2008
SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. O Wielkanocy...
II. Czy wiesz, że... - Weißt du, dass...
III. Sternzeichen mit Horoskop– znaki zodiaku z horoskopem (wraz z tłumaczeniem)
IV. Mundarten in den deutschsprachigen Ländern
- Mapka dialektów w krajach niemieckojęzycznych z legendą
Język angielski
I. HISTORIA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
II. GRAMATYKA - Najczęstsze błędy w języku angielskim
III. Check yourself - ćwiczenie utrwalające część gramatyczną
IV. ENGLISH PROVERBS & SAYINGS (Angielskie przysłowia i powiedzenia)

Nr 4 - IX / X / 2008
SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. O wakacjach...
II. Czy wiesz, że... - Weißt du, dass...
III. Bildungssystem in den deutschsprachigen Ländern – system edukacji w krajach niemieckojęzycznych
IV. Grammatik - die Partikeln (partykuły)
Język angielski
I. O wakacjach ... In English
II. Czy wiesz, że ... - Do you know ...
III. The education system in the UK – system edukacji w Zjednoczonym Królestwie
IV. Grammar - Prepositions of time (przyimki czasu)

Nr 5 - II / III 2009
SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. Zungerbrecher – łamańce językowe
II. Das richtige Wort – właściwe słowo
III. Wendungen mit „es“ – zwroty z zaimkiem „es“; Check dein Allgemeinwissen – sprawdż wiedzę ogólną
Język angielski
I. Niezbędne słownictwo do matury
II. Sposoby wyrażania teraźniejszości, przyszłości i przeszłości
III. Sprawdź się przed maturą ustną! Odpowiedz na najczęściej pojawiające się pytania

Nr 6 - IX / X 2009
SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. Test – Wiedza o krajach niemieckojęzycznych
II. Opis pogody – Wetterprognose
III. Choroby cywilizacyjne – Zivilisationskrankheiten
Język angielski
I. Test leksykalny – All about the human …
II. Opis pogody – The weather
III. Choroby cywilizacyjne – Diseases of modern civilization
Nr 7 - XI/ XII 2010 / 2011
Język niemiecki:
I. Die Weihnachten – Boże Narodzenie
II. Modalverben –czasowniki modalne
Język angielski:
I. Halloween
II. Modalverbs – czasowniki modalne
Język niemiecki
I. Die Weihnachten – Boże Narodzenie
II. Modalverben –czasowniki modalne
Język angielski
I. Halloween
II. Modalverbs – czasowniki modalne

Nr 1 2014/2015
Spis treści:
I. Deutsch – Język Niemiecki
Präsens – czas teraźniejszy
II. Englisch – Język Angielski
Present Tenses- czasy teraźniejsze
 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz