Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   

O nas

 

Szkoła posiada 
• Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości 
• Certyfikat "Szkoła z klasą" 
• Certyfikat "Szkoła przedsiębiorczości"
• Certyfikat "Moja firma w mojej gminie"
• Certyfikat "Bezpieczna szkoła"
• Certyfikat "Szkoła bezpieznego internetu"

Aktywność kulturalna szkoły 
• Spektakle w Teatrze Wielkim w Łodzi 
• Spektakle teatralne w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie 
• Współpraca z: Krakowską Agencją Artystyczną - Filia w Bielsku - Białej, Teatrem CRACOVIA, Sceną Teatralną "Kurtyna" z Krakowa - spektakle profilaktyczne, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kłobucku

Czym się wyróżniamy? 
• Zapewniamy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, koła SKS w różnych dyscyplinach sportu, zespół wokalny, drużyna ZHP, koło turystyczne PTTK, sekcja turystyki kajakowej, sekcja narciarstwa biegowego, koło strzeleckie i inne) oraz bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych 
• Realizujemy Projekty Edukacyjne Socrates Comenius - wyjazdy do szkół partnerskich, doskonalenie znajomości języków, współpraca z partnerskimi szkołami z Włoch, Austrii, Litwy, Ukrainy, Niemiec i Finlandii
• Projekt Leonardo da Vinci - możliwość odbywania praktyk zagranicznych 
• Współpraca z: Politechniką Śląską w Gliwicach, Politechniką Częstochowską, Akademią Pedagogiczną im. J. Długosza w Częstochowie i Politechniką Świętokrzyską w Kielcach 
• Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych województwa śląskiego
• Nauka języków obcych i informatyki w grupach 15-osobowych
• Zajęcia klas pierwszych oraz  wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego realizowane w godzinach przedpołudniowych - do godz. do 15.00
• Prowadzimy zajęcia na basenie dla klas pierwszych liceum i technikum połączone z nauką pływania
• Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych są realizowane w dobrze wyposażonych pracowniach zaopatrzonych w sprzęt multimedialny(20 wideprojektorów, 4 tablice multimedialne)
• Stosujemy nowoczesny model kształcenia oparty na technologii komputerowej(5 pracowni komputerowych, czytelnia multimedialna, łącznie ok, 100 komputerów) i informacyjnej realizowany w szczególności na przedmiotach zawodowych
• Posiadamy bogato wyposażoną biblioteką z czytelnią
• Szkoła posiada świetlicę, radiowęzeł, wideomonitoring
• Dobrze funkcjonuje u nas stołówka z bufetem oraz nowoczesna szatnia
• Posiadamy 2 sale gimnastyczne o kompleks boisk ziemnych
• Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną i pielęgniarską
• Dla kształcenia w zawodach działają dobrze wyposażone specjalistyczne pracownie: techniczna, samochodowa, projektowania CAD i CNC, ekonomiczno – biurowa, obsługi konsumenta, technologii żywienia, fryzjerska, przepisów ruchu drogowego, informatyczne
• Posiadamy własne warsztaty szkolne, w których uczniowie, kształcący się we wszystkich zawodach, mogą odbywać zajęcia praktyczne na działach: mechanicznych, samochodowych, budowlanych, fryzjerskich, gastronomicznych, ekonomicznych
• Uczniowie klas technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych. Miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich organizowane są w  nowoczesnych firmach, urzędach i ośrodkach w Polsce i za granicą.
• Klasy „ogólnopolicyjne” odbywają ciekawe zajęciach dodatkowe z zakresu prawa, samoobrony i strzelectwa sportowego, uczestniczą w różnorodnych zajęciach organizowanych z udziałem jednostek mundurowych, obozach, ćwiczeniach terenowych i wycieczkach tematycznych.

Kadra dydaktyczna 
Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią wysoko wykwalifikowani i życzliwi nauczyciele, instruktorzy, opiekunowie, pedagodzy i katecheci.

Kwalifikacje nauczycieli 
Nauczyciele dyplomowani - 73%
Nauczyciele mianowani - 18%
Nauczyciele kontraktowi - 8%
Nauczyciele stażyści - 1%

Udział szkoły w programach 
• Szkoła Marzeń 
• Socrates - Comenius 
• Szkoła ucząca się 
• Leonardo da Vinci 
• Szkoła bez przemocy 
• Przyjazna Szkoła 
• Europejska bezpieczna szkoła 
• Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży 
• Współpraca z Polsko-Francuskim Funduszem Współpracy 
oraz Francuskim Stowarzyszeniem Kształcenia Ustawicznego AFORMAC
• Moja firma w mojej szkole
• Szkoła bezpiecznego Internetu
• Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży
• Mam zawód - mam prace w regionie
• Energia kompetencji

 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz