Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
Polsko-niemieckie tradycje wielkanocne...
minW dniach 8.03.-13.03.2015 nasza szkoła gościła młodzież oraz nauczycieli ze szkoły partnerskiej Berufskolleg w Brühl/Niemcy. Trzecia z kolei wizyta niemieckich uczniów odbyła się w ramach realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 projektu na temat tradycji świątecznych w Polsce i w Niemczech. W listopadzie 2014 nasi uczniowie wyjechali do Brühl, gdzie brali udział w zajęciach projektowych dotyczących tradycji bożonarodzeniowych. Podczas marcowej rewizyty młodzieży niemieckiej w Kłobucku tematem przewodnim programu wymiany były tradycje wielkanocne w obu krajach. Uczniowie pracując w polsko- niemieckich parach lub grupach przygotowali kartki i dekoracje wielkanocne oraz opracowali broszurę, w której przedstawili podobieństwa i różnice rodzimych tradycji związanych ze świętami.

Więcej…

 
Podsumowanie wyjazdu do Niemiec
minW dniach 22.11.2014-28.11.2014 uczniowie przebywali w szkole partnerskiej Berufskolleg w Brühl/Niemcy. Była to trzecia z kolei wizyta odbywająca się w ramach umowy o współpracy podpisanej przez dyrektorów szkół a zainicjowana przez nauczycielki języka niemieckiego Joanne Morawską i Kamillę Strzeszynę oraz nauczycieli z Berufskolleg.
Wyjazd odbył się w ramach Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, z którego to uczniowie otrzymali dofinansowanie do kosztów podróży a strona niemiecka dofinansowanie programu i działań podczas pobytu.

Więcej…

 
Uczniowie z Brühl u nas
min_polW dniach 16.03.-21.03.2013 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów z partnerskiej szkoły Berufskolleg w Brühl/Niemcy.
Młodzież z niemieckiej szkoły przebywała w Kłobucku w ramach międzynarodowej wymiany zorganizowanej przez nauczycielki Joannę Morawską, KatarzynęStefaniak i Kamillę Strzeszynę.
Uczniowie z Brühl uczestniczyli w zajęciach sportowych przygotowanych przez panią Anitę Ziomko-Nowak oraz nauczycieli wychowania fizycznego Witolda Morawskiego i Grzegorza Garbaciaka.

Więcej…

 
Pobyt młodzieży w Brühl
min_1W dniach 26.01.2013-1.02.2013 uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 przebywali w szkole partnerskiej Berufskolleg w Brühl. Kolejna wizyta odbywała  się w ramach umowy o współpracy podpisanej przez dyrektorów szkół. Jeden z punktów tej umowy dotyczy możliwości wyjazdów uczniów i wizytowania partnerskich szkół.
Wyjazd odbył się w ramach Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z którego to uczniowie otrzymali dofinansowanie do kosztów podróży a strona niemiecka dofinansowanie programu i działań podczas pobytu. W wymianie wzięło udział 15 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 i 15 uczniów z Berufskolleg. Organizatorkami wyjazdu  i opiekunkami uczniów były nauczycielki języka niemieckiego Joanna Morawska i Kamilla Strzeszyna oraz nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Stefaniak.

Więcej…

 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz