Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
„Wyprawka szkolna” oraz stypendium
w19 lipca br. pisaliśmy o możliwości dofinansowania do zakupów podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, dziś zamieszczamy ważne ogłoszenie Burmistrza Kłobucka p. Krzysztofa Nowaka, zawierające szczegółowe informacje dotyczące tego programu. W ogłoszeniu znajdują się m.in. informacje dotyczące dochodu oraz terminów jakich należy dotrzymać ubiegając się o takie dofinansowanie. Znajduje się ono poniżej. W tym samym pliku zawarta jest również informacja dotycząca stypendium szkolnego.
Tutaj ogłoszenie Burmistrza.
W poniższych linkach zamieszczamy niezbędne dokumenty do wydrukowania.
Wnioski–podręczniki:

wniosek dofinansowanie podręczników
wniosek dla uczniów niepełnosprawnych
wniosek bez kryterium dochodowego


Wniosek–stypendium:

wniosek na stypendium

W formie papierowej wnioski można otrzymać w sekretariacie szkolnym.

 
Terminy badań lekarskich dla uczniów
w1Uczniowie przyjęci do klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej powinni zgłosić się na obowiązkowe badania do szkolnego gabinetu lekarskiego w jednym z następujących terminów:
20 sierpnia – środa – od godz. 14.00
21 sierpnia – czwartek – od godz. 14.00
28 sierpnia – czwartek – od godz. 14.00
30 sierpnia – sobota – od godz. 9.00

Na badania należy przynieść:
1. Dokument tożsamości (legitymację szkolną lub dowód osobisty),
2. Kartę zdrowia z gimnazjum (jeśli nie dostarczono jej wcześniej do kancelarii szkoły),
3. Dodatkową posiadaną dokumentację medyczną - jeżeli uczeń jest leczony,
4. W przypadku oddziałów gastronomicznych – wyniki badań na nosicielstwo - wykonane we własnym zakresie oraz książeczkę sanepidowską.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 16 lat, na badania zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Do wiadomości podał dyr. Marek Nogaj

 
Wyprawka szkolna 2014
w1Informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej w br. będzie kontynuowało Rządowy program  pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Pomoc przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2014/2015 w klasie trzeciej, zarówno w zasadniczej szkole zawodowej, technikum czy też liceum.
Ponadto,w 2014 o dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
Dofinansowanie przeznaczyć można na zakup podręczników do przedmiotów ogólnokształcących lub zawodowych. Z dofinansowania będzie mogło skorzystać ok. 488 tyś. uczniów z całej Polski.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa, pod adresem: http://men.gov.pl/index.php/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r .
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkolnym.
 
Kolejny rok szkolny dobiegł końca ...
minW piątek odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Część oficjalna na boisku szkolnym, poprzedzona była Mszą Świętą w Parafii Zagórze Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Pani Dyrektor, mgr Anna Nowicka, dokonała podsumowania pracy nauczycieli i uczniów, wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem (z paskiem) oraz życzyła bezpiecznego i udanego wypoczynku. Podczas uroczystości uczniowie klas II ogólnopolicyjnych, otrzymali dyplomy ukończenia trzydniowego Obozu Szkoleniowo-Zaliczeniowego w Jura Park w Biskupicach.
Samorząd Szkolny wraz z klasą ILO2 pod czujnym okiem wychowawcy p. Michała Kalke przygotowali część artystyczną "na wesoło". Akademia opowiadała min. "o relacjach uczeń-nauczyciel" i o wydarzeniach z jakimi klasa policyjna spotkała się na początku swojej edukacji. Klasa za trud włożony w przygotowanie części artystycznej została nagrodzona gromkimi brawami.
1 września 2014 r. powitają  nas uczniowie klasy obecnie I LO1 z wychowawcą p. Wojciechem Grzybowskim.
Udanego wypoczynku!

Do wiadomości podał mgr Michał Kalke

 
Grali w "LoLa"
min_1min_2min_3min_43 czerwca 2014 odbył się Turniej Gier Komputerowych League of Legends. Turniej został przygotowany przez uczniów klasy II–technik informatyk. W Turnieju brało udział 6 drużyn po pięć osób każda. Pierwsze miejsce zajęła drużyna League of Shadowsss z  TZN Częstochowa, drugie drużyna Ewelina Lisowska #1 z LO Krzepice, trzecie drużyna  Cute Carrots z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku. Nasza szkolna drużyna Malfit Team zajęła czwarte miejsce. Nagrodami  dla zwycięzców były pendrivy, podkładki pod myszy komputerowe. Więcej info na www.facebook.com/turniejzagorze.

Więcej…

 
Szkolny Turniej Matematyczny
min_2min_3min_1Po raz dziewiętnasty, 4 i 11 czerwca, odbył się Turniej Matematyczny dla uczniów klas drugich liceum i technikum naszej szkoły. W pierwszym dniu turnieju czteroosobowe zespoły, przedstawiciele ośmiu klas drugich liceum i technikum, zmagały się z zadaniami z zakresu klasy pierwszej i drugiej. Każda klasa otrzymała 30 zadań o różnym stopniu trudności.
W drugim dniu konkursu zespoły klasowe rywalizowały w konkurencjach tj. układanie kostki TAO oraz tangramu, rozwiązywanie krzyżówek matematycznych, „ciekawych zadań”, sudoku jak również gra w grę „TALES”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz