Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
Przypomnienie na temat wsparcia finansowego dla czwartoklasistów
w1W roku szkolnym 2015/16 Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie kontynuowało Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna". Pomoc przewidziana jest dla uczniów klas IV technikum pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 574 zł netto na osobę. Na dofinansowanie mogą liczyć także rodziny uczniów niespełniających kryteriów dochodowych, których sytuacja wymaga udzielenia wsparcia na zakup nowych podręczników. Ponadto o dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
Dofinansowanie przeznaczyć można na zakup podręczników do przedmiotów ogólnokształcących lub zawodowych. Wnioski należy składać do 7 września 2015r w gabinecie pedagogów szkolnych.

Do wiadomości podali pedagodzy szkolni

 
Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłobuck
w1Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć 456 zł netto. Wnioski o stypendium można składać w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku przy ul. Zamkowa 12 do 15 września 2015 roku.

Do wiadomości podali pedagodzy szkolni

 
Stypendia dla maturzystów
w1"Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje IV edycję stypendiów akademickich. W roku akademickim 2015/2016 Fundacja zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 539zł.
Jeśli:
- zdałeś egzamin maturalny w 2014 lub 2015 roku,
- w roku akademickim 2015/2016 po raz pierwszy podejmujesz studia na polskiej wyższej uczelni,
- mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,
- średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w 2014 roku nie przekroczył 1050 zł,
Zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na naszej stronie. Rekrutacja trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2015r.(do godz. 16:00). Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet. Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl. Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok [at] fejj.pl Nasz Funpage na Facebook'u: http://www.facebook.com/FundacjaEdukacyjnaImJerzegoJuzonia".
 
Stypendium dla młodzieży
w1Fundacja Efekt Motyla informuje o możliwości starania się o stypendium, którego celem jest wspomaganie edukacji młodzieży, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane będą przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego 2015/2016. Raz w roku dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy połączony z warsztatami rozwojowymi.
Warunki formalne, jakie należy spełnić:
- zamieszkanie na wsi,
- uczęszczanie do gimnazjum/szkoły średniej,
- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do 19 lipca 2015r.
Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 19 lipca 2015 roku.
Kwestionariusz do pobrania: tutaj
Regulamin: tutaj

Do wiadomości podały panie pedagog

 
Informacja dla kandydatów
Badania lekarskie uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej będą realizowane nieodpłatnie w szkolnym gabinecie lekarskim zgodnie z poniższym harmonogramem:
DATA GODZINA ZAWÓD
13 lipca (poniedziałek) od 1500 technik mechanik, technik logistyk
14 lipca
(wtorek)
od 1500 technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych
16 lipca
(czwartek)
od 800 do 1130 mechanik pojazdów samochodowych
18 lipca
(sobota)
od 800 technik informatyk
31 lipca
(piątek)
od 1500 technik żywienia, kucharz, technik usług fryzjerskich

Na badania należy przynieść:

  1. Dokument tożsamości (legitymację szkolną lub dowód osobisty),
  2. Kartę zdrowia z gimnazjum (jeśli nie dostarczono wcześniej do kancelarii szkoły),
  3. Jeżeli osoba leczy się – dodatkową posiadaną dokumentację medyczną,
  4. W przypadku zawodów: kucharz,  technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich – wyniki badań na nosicielstwo - wykonane we własnym zakresie oraz książeczkę zdrowia, którą wypełni lekarz w szkole.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 16 lat, na badania zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Jednocześnie informujemy, iż podane terminy mogą ulec zmianie, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie artykułu na temat terminów badań lekarskich.

Do wiadomości podał p. wicedyrektor M. Nogaj

 
Więcej artykułów…
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz