Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
Nowy program wsparcia
minZ inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kłobucku przygotowywany jest dla naszej szkoły nowy program wsparcia finansowany ze środków budżetowych z udziałem EFS oraz EFRR. Ma on na celu podniesienie jakości i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i wymagań systemu kształcenia zawodowego w zakresie branż mechanicznych oraz nowych technologii produkcji - zwłaszcza CNC. W latach 2016 – 2018 planuje się doposażenie warsztatów i pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie kwalifikacji kadry dydaktycznej i uczniów klas technikum.
W związku z planowaną przez Powiat Kłobucki realizacją programu, Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku przeprowadził rozmowy z przedsiębiorcami z terenu powiatu kłobuckiego dotyczące współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik mechanik (kod zawodu 311504) – profil CNC. Efektem rozmów są m.in. podpisane Listy Intencyjne przez następujące firmy: MASKPOL z Konieczek, EKOMEX-PILŚNIAK z Panek, FA-METAL z Częstochowy, DUET z Krzepic oraz z Kłobucka SÜDPACK KŁOBUCK. Szczegóły w „Raporcie z rozmów z Partnerami”.

Więcej…

 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz